Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków – 30. rocznica powstania

2 czerwca 2022 roku Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków świętowało 30. rocznicę powstania. Nasze liceum aktywnie włączyło się w obchody tego jubileuszu. 

Pani Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska razem z panem dr. Leszkiem Czarneckim – prezesem Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków  złożyli  kwiaty pod Dębem Pamięci przy XXVII  Liceum im. Zesłańców Sybiru w Lublinie. Następie uczestniczyliśmy z pocztami sztandarowymi w  mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej odprawianej w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin. 

 Następnie w uroczystym pochodzie uczestnicy przeszli pod Ratusz, gdzie znajduje się płyta z Honorową Odznaką Sybiraka oraz pod Zamek Lubelski, gdzie delegacje złożyły kwiaty i znicze. 

Uroczystość w Instytucie Pamięci Narodowej rozpoczął  Dyrektor Robert Derewenda. W uroczystości udział wzięli m. in. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego p. Zbigniew Wojciechowski, Lubelska Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, z-ca dyrektora biura wojewody p. Waldemar Podsiadły, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin p. Anna Augustyniak i p. Zdzisław Niedbała, p. mjr. Rafał Mazur z XIX Brygady Zmechanizowanej, p. Janusz Pawłowski – prezes Związku Sybiraków w Lublinie oraz p. Dariusz Śladecki, prezes Wspólnoty Polskiej w Lublinie. List Ministra Edukacji i Nauki do uczestników uroczystości odczytał p. Grzegorz Kuna. Naszą szkołę reprezentowała pani Urszula Łapińska-Łubniewska, Dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

 Wykład poświęcony żołnierzom AK, NSZ i BCh wygłosił dr Leszek Czarnecki, zaś honorowa prezes stowarzyszenia, p. Dorota Adach, przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków.

W Instytucie Pamięci Narodowej chór naszego liceum zaprezentował pieśni patriotyczne,  między innymi  Hymn Sybiraków i Dziś Idę Walczyć – Mamo!

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Skwerze Borowiczan.