Stypendia szkolne

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów,  dla zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2022r.  realizowane jest tylko za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu
Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajduje się na stronie:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/