Spotkanie z panem Januszem Pawłowskim

Pan Janusz Pawłowski urodził się w polskiej rodzinie, deportowanej ze Lwowa do Kazachstanu w 1940 roku, gdzie został osierocony. Następnie został wychowany i przywieziony przez obcą rodzinę do Polski w 1946 roku.

Prowadzi wieloletnią działalność na rzecz upamiętniania krzywd doznanych przez Naród polski ze strony Rosji sowieckiej oraz podtrzymuje świadomość historyczną wśród młodzieży przyjmując zaproszenia na uroczyste spotkania. 7 września 2022 roku uczniowie klas pierwszych wysłuchali wspomnień świadka historii – pana Janusza Pawłowskiego – Prezesa Związku Sybiraków oddział w Lublinie .

Bohater spotkania opowiedział trudną i bolesną historię swojego dzieciństwa o deportacji rodziny do Kazachstanu, życiu na zesłaniu i powrocie do Polski.

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły złożyła podziękowanie na ręce prezesa za świadectwo prawdy historycznej oraz promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.