83. rocznica napaści Rosji sowieckiej na Polskę, Dzień Sybiraka

17 września społeczność XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie uczestniczyła w uroczystych obchodach 83. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę, połączonych z Dniem Sybiraka.

Uroczystości rozpoczęły się od otwarcia wystawy plenerowej – „Pamięć o ludziach, którzy cierpieli …”, przygotowanej przez Nasze Liceum wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, która została zaprezentowana na Placu Jana Kochanowskiego. Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na Placu Litewskim – zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Odegrano hymn państwowy, odczytany został także okolicznościowy apel pamięci. Zgromadzeni goście złożyli także kwiaty i znicze przy płycie Pomniku Nieznanego Żołnierza.

Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Dzieci Pahiatua, gdzie przed pomnikiem Matki Sybiraczki chór XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie odśpiewał Hymn Sybiraków. Głos zabrał także Pan Janusz Pawłowski – Prezes Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. Zgromadzeni goście złożyli kwiaty i znicze przy Pomniku Matki Sybiraczki.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się przy Pomniku Ofiar Katynia okolicznościowymi przemowami oraz złożeniem kwiatów i zniczy, ku pamięci pomordowanych.