Nasz udział w konferencji edukacyjnej poświęconej Korpusowi Ochrony Pogranicza

29 września br. w lubelskiej siedzibie IPN odbyła się konferencja edukacyjna poświęcona Korpusowi Ochrony Pogranicza, w której wzięły udział Pani Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska wraz z uczennicami klasy 4ap: Zuzanną Maciejewską i Agnieszką Zydorczyk. Nasze uczennice zaprezentowały sylwetkę żołnierza KOP – ppor. Jana Bołbotta.

Podziękowanie dla dyrektora – konferencja edukacyjna IPN

Podziękowanie dla nauczycieli_IPN