Uczniowie klas trzecich podczas dnia Tradycji Służby Więziennej

W dniu 08.02.23 r. od godziny 9.00 przedstawiciele klas trzecich mundurowych 3 A, 3 B i 3 C razem z Panią Dyrektor Urszulą Łapińską-Łubniewską oraz p. Sławomirem Góździem, na zaproszenie kierownictwa Aresztu Śledczego w Lublinie przy ul. Południowej 5, brali wraz z f-szami aresztu udział w dniu Tradycji Służby Więziennej przypadającym na dzień 08.02. Odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego o historii i zadaniach służby więziennej, a następnie prezentacja wraz z pokazem Instytutu Pamięci Narodowej Józef Piłsudski w Lublinie którą przeprowadził pan Grzegorz Sztal. Ostatnia część spotkania to zwiedzanie przez młodzież samego Aresztu Śledczego. Pytania do opiekunów zwiedzania się nie kończyły.