REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH