Sukces naszych uczniów w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej

W dniach 8-9 marca 2023 r. odbywał się online pisemny  etap szkolny XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 7 uczniów. Do drugiego etapu – diecezjalnego zakwalifikowało się troje uczniów: Michalina Depta z klasy 1c, Mateusz Piętka z klasy 1a i Marianna Omiotek z klasy 1c. Tegoroczny zakres tematyczny konkursu obejmuje: Księgę Powtórzonego Prawa i List do Hebrajczyków. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu!