Dyplom uznania dla pani Dyrektor naszego liceum

Dnia 27 marca 2023 roku podczas uroczystego otwarcia strzelnicy pneumatycznej w naszej szkole pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki wręczył pani Urszuli Łapińskiej-Łubniewskiej – Dyrektorowi XXVII Licem Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki w podziękowaniu za zasługi w zarządzaniu oświatą, wieloletnią pracę dydaktyczną i edukacyjną.  

Gratulujemy pani Dyrektor zaszczytnego wyróżnienia.