IPN Młodych – podziękowanie za udział

Pani dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska wraz ze społecznością naszego liceum otrzymała od pana Roberta Derewendy –  dyrektora  Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie podziękowanie za współpracę przy organizacji projektu edukacyjnego „IPN Młodych”  oraz udział nauczycieli i uczniów w tym wydarzeniu.