Dyplom za aktywny udział w programie „SZKOLNY KLUB SPORTOWY”