Nasi uczniowie na wycieczce „Śladami zniewolenia Polaków po 1944 roku”

We wtorek 14 listopada 2023 r. uczniowie klasy IB i IID uczestniczyli w wyjeździe do Warszawy zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Celem wycieczki było zwiedzanie Izby Pamięci IPN Strzelecka połączone z lekcją muzealną oraz zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Uczniowie zapoznali się z tragiczną historią polskich bohaterów i patriotów więzionych w nieludzkich warunkach w dawnej siedzibie NKWD przy ul. Strzeleckiej w Warszawie. Poznali brutalność sowieckich metod śledczych oraz losy przetrzymywanych tam działaczy podziemia niepodległościowego. W trakcie lekcji muzealnej za aktywność zostali wyróżnieni nagrodą książkową uczniowie klasy IB Dominik Kołodziej i Julia Toro. Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Przewodnik muzeum zapoznał wszystkich z historią tego miejsca po 1944 roku, zwłaszcza w okresie stalinowskiego terroru. Uczniowie zwiedzili między innymi cele, w których byli więzieni mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora, rtm. Witold Pilecki, gen. August Emil Fieldorf ps. Nil, ppłk Łukasz Ciepliński ps. Pług. Kulminacyjnym punktem wizyty w muzeum było odwiedzenie miejsca straceń więźniów politycznych.

Objazd edukacyjny „Śladami zniewolenia Polaków po 1944 roku” był dla uczniów doskonałą lekcją historii i okazją do przypomnienia tragicznych losów i patriotycznych postaw Żołnierzy Wyklętych.