Spotkanie opłatkowe „Wdzięczni Zesłańcom Sybiru”

Dnia 14 grudnia 2023 roku odbędzie się w siedzibie XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie wspólne Spotkanie Opłatkowe środowiska lubelskich Sybiraków z władzami Lublina, przedstawicielami kombatantów, stowarzyszeń i organizacji lokalnych oraz ze społecznością liceum. Spotkanie opłatkowe organizuje Lubelskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Związek Sybiraków Oddział w Lublinie i XXVII Liceum im. Zesłańców Sybiru w Lublinie w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Będzie to okazja do serdecznych rozmów i życzeń oraz wyjątkowa lekcja kultury i historii przekazywana przez Sybiraków, dzięki obecności których młodzież będzie mogła spotkać się z bohaterami naszej Ojczyzny. Przy wigilijnym stole będziemy mieć okazję do wysłuchania wspomnień, stanowiących testament naszej historii. Nie zabraknie tradycyjnego łamania się opłatkiem i wspólnego kolędowania.

Naszą szczególną uroczystość uświetnią występy artystów Opery Lubelskiej. Swoje talenty zaprezentują także uczniowie XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, którzy przedstawią przygotowany specjalnie na tę uroczystość program artystyczny. Znajdą się w nim kolędy i pastorałki oraz żywy obraz na kanwie dzieła Jacka Malczewskiego „Wigilia na Syberii”.

Szczegółowy opis plakatu w postaci nagrania