Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

Podczas uroczystego finału w dniu 13 lutego 2024 r. poznaliśmy zwycięzców VIII Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska witając zaproszonych gości i uczestników konkursu.

Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” zaszczycili swoją obecnością: pan Janusz Pawłowski – Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Związku Sybiraków, pani Łucja Roskosz – członek Związku Sybiraków, Jan Rybojad – członek Związku Sybiraków, prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski –Katedra XIX wieku Instytutu Historii KUL, pani Anna Łyczewska – Lubelski Oddział Związku Literatów Polskich, pan Eugeniusz Tyszer – Zarząd Główny Związku Sybiraków, pan Dariusz Miller – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego, pan Jan Madejek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin,  pan Zdzisław Niedbała –Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta Lublin, pani Maria Bełcik – Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin, pani Barbara Grzesiak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, pani Anna Siek –Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lublinie, ppłk pil. mgr inż. Józef Mokijewski – Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, ppłk. Jan Ptasiński– Lubelski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Paweł Skamrot – 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, st. sierż. Edyta Machulak, st. sierż. Beata Kieliszek – Komisariat VII Policji w Lublinie, kpt. Anna Szyszka – Areszt Śledczy w Lublinie, pani Katarzyna Muszyńska, pani Agnieszka Skura  – Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Lublinie, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma – Prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, kpt. w spocz. Andrzej Bis – Związek Piłsudczyków Oddział Lublin, pani Elżbieta Nowacka,  pan Jarosław Mącik – Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków, pani Halina Ścibior – Prezes Związku Sybiraków Odz. Puławy, pan Jan Fedirko – członek zarządu Fundacji Niepodległości, pan Antoni Holc – Prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny, pani Grażyna Stadnik – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Czuby Północne oraz nauczyciele lubelskich szkół i placówek.

Przed wręczeniem nagród pan prof. Eugeniusz Niebelski wygłosił wykład pt. „Krzyże na Syberii – znaki polskiej obecności”.

Relacje w mediach:

Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru? – Dziennik Wschodni

„Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru”? Finał konkursowych zmagań uczniów (radio.lublin.pl)

VIII Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” [ZDJĘCIA] – Lublin24.pl

„CO NAM PRZEKAZUJĄ ZESŁAŃCY SYBIRU?” VIII KONKURS MIĘDZYSZKOLNY (fundacja-niepodleglosci.pl)

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „CO NAM PRZEKAZUJĄ ZESŁAŃCY SYBIRU?” (fundacja-niepodleglosci.pl)

Nagrodzone prace dostępne są pod adresem: Wyniki VIII Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie (27lo.lublin.pl)