Witaj Maj! Trzeci Maj!

W tym roku przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej właśnie okazji w klasach zebrały się sejmiki, aby dyskutować nad konstytucją.