Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Honorowy patronat nad konkursem  objęli: Prof. Wanda Półtawska, była więźniarka obozu KL Ravensbrück Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski Prezydent Miasta Lublin […]
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w Związku Sowieckim. 77 lat temu, jesienią 1944 roku NKWD aresztowało i wywiozło do łagrów w rejonie Borowicz łącznie prawie 5000 polskich żołnierzy Armii Krajowej, […]