COVID-19

Procedury funkcjonowania XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie od 1 września 2020 r. w obliczu pandemii COVID-19

Opieka-profilaktyczna-w-szkole-w-czasie-epidemii-koronawirusa.pdf

Zasady odbywania kwarantanny

Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego poświęconego pandemii COVID-19, który przygotowała Fundacja ADAMED.
Jest to forma przypomnienia zasad zachowania się, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2.

https://clicks.prowly.com/c/c1A/FmUc/e3yt45r6KDG01ErCpY5PDy/imD/Fuhs/F/499e8083