eDziennik

Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła od roku szkolnego 2020/2021 będzie korzystać z dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan w ramach realizowanego projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”. Dziennik dla uczniów i rodziców będzie dostępny od 07.09.2020 r.