Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2014/2015 na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Informacje o egzaminie maturalnym można uzyskać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie