Zadania powtórzeniowe z matematyki dla maturzystów cz. 2

Uwaga maturzyści!

Zapraszamy do rozwiązywania kolejnych zadań przygotowujących do egzaminu dojrzałości z przedmiotu matematyka.

Wcześniej podane zadania zostały uzupełnione o następujące działy: funkcje trygonometryczne i wielomiany jednej zmiennej. Kolejne działy będą systematycznie dodawane.

Nauczyciele matematyki

Zadania powtórzeniowe z matematyki cz. 2