Nasi uczniowie na pokazach podczas Dnia otwartego w 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej