„Satyra stanu wojennego” – warsztaty organizowane przez lubelski IPN