Informacje dla kandydata

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – WAŻNE TERMINY
Etap wprowadzania ocen końcoworocznych, wyników z egzaminu ósmoklasisty i osiągnięć

Przypominamy, że kandydaci samodzielni, których szkoły podstawowe nie są w systemie rekrutacji elektronicznej, tj. nie zakładały ósmoklasistom kont do logowania do systemu naboru, muszą dostarczyć do dnia 10.07.2023 r. do godz. 15:00 kopię świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową. Kopie są składane wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Publikacja list zakwalifikowanych – 18.07.2023 r. o godz. 10:00

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty w terminie 18-21.07.2023 r. do godz. 15:00
Kandydat składa dokumenty w szkole, do której został zakwalifikowany. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy. Na tym etapie należy złożyć jeszcze:

 • 2 aktualne zdjęcia do legitymacji (podpisane na odwrocie)
 • kartę zdrowia

Bądź sobą. Pokaż swoje JA – a my Ci pomożemy!

 • Dobrze przygotujemy Cię do matury – jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU (wysokie wyniki EWD).
 • Nauka w klasie mundurowej ułatwi Ci start na wyższe uczelnie i do służb mundurowych.
 • W klasie mundurowej z podstawami kryminalistyki nauczysz się jak wykrywać, zabezpieczać i badać ślady, tworzyć portret psychologiczny. Poznasz podstawy prawa, nauczysz się samoobrony – NOWOŚĆ!
 • W klasie z cyberbezpieczeństwem i informatyką śledczą poszerzysz wiedzę z informatyki, nauczysz się zabezpieczać komputer i dane, poznasz podstawy informatyki śledczej – NOWOŚĆ!
 • W klasie detektywistycznej nauczysz się ujawniać i zabezpieczać ślady daktyloskopijne, opanujesz podstawy wiedzy o prawie karnym.
 • Bierzemy udział w projekcie MON „Edukacja wojskowa”.
 • Jesteśmy szkołą innowacji – nasze liceum zdobyło CERTYFIKAT „SZKOŁA INNOWACJI” przyznany w kategorii „SZKOŁA – LIDER INNOWACJI”.
 • Możesz zwiedzać inne kraje i poznawać ich kulturę dzięki międzynarodowej wymianie z krajami Unii Europejskiej – ERASMUS+.
 • Z nami zrealizujesz swoje pasje.

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy do klas:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego
 • wojskowa z podstawami ratownictwa
 • mundurowa z podstawami kryminalistyki
 • mundurowa ze specjalnością obrona terytorialna
 • detektywistyczna
 • z cyberbezpieczeństwem i informatyką śledczą

Link do rekrutacji elektronicznej do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i filmów:

XXVII LO – Odpowiadamy na 27 pytań