Informacje dla rodziców kandydata

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – WAŻNE TERMINY
Etap wprowadzania ocen końcoworocznych, wyników z egzaminu ósmoklasisty i osiągnięć

Przypominamy, że kandydaci samodzielni, których szkoły podstawowe nie są w systemie rekrutacji elektronicznej, tj. nie zakładały ósmoklasistom kont do logowania do systemu naboru, muszą dostarczyć do dnia 10.07.2023 r. do godz. 15:00 kopię świadectwa i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową. Kopie są składane wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Publikacja list zakwalifikowanych – 18.07.2023 r. o godz. 10:00

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty w terminie 18-21.07.2023 r. do godz. 15:00
Kandydat składa dokumenty w szkole, do której został zakwalifikowany. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy. Na tym etapie należy złożyć jeszcze:

 • 2 aktualne zdjęcia do legitymacji (podpisane na odwrocie)
 • kartę zdrowia

Szanowni Rodzice!

Stawiamy na rozwój ucznia, jego bezpieczeństwo i dobre perspektywy na przyszłość.

 • Skutecznie przygotowujemy do matury – jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU (wysokie wyniki EWD).
 • Klasy mundurowe ułatwiają start na wyższe uczelnie i do służb mundurowych.
 • W klasie mundurowej z podstawami kryminalistyki uczniowie nauczą się jak wykrywać, zabezpieczać i badać ślady, tworzyć portret psychologiczny. Poznają podstawy prawa, nauczą się samoobrony – NOWOŚĆ!
 • W klasie z cyberbezpieczeństwem i informatyką śledczą poszerzymy wiedzę z informatyki, nauczymy, jak zabezpieczać komputer i dane, uczniowie poznają podstawy informatyki śledczej – NOWOŚĆ!
 • W klasie detektywistycznej nauczymy, jak ujawniać i zabezpieczać ślady daktyloskopijne, przekażemy podstawy wiedzy o prawie karnym.
 • Bierzemy udział w projekcie MON „Edukacja wojskowa”.
 • Jesteśmy szkołą innowacji – nasze liceum zdobyło CERTYFIKAT „SZKOŁA INNOWACJI” przyznany w kategorii „SZKOŁA – LIDER INNOWACJI”.
 • Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej z krajami Unii Europejskiej – ERASMUS+.
 • Tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę.

Link do rekrutacji elektronicznej do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji i filmów:

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i internetowego!