Jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU!

Jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU! (wysokie wyniki EWD)
Zdawalność 100% – język polski, język angielski
Zdawalność 90% – matematyka

Kolejny rok nasze liceum zyskało miano SZKOŁY SUKCESU z wyższą niż przeciętna efektywnością nauczania języka polskiego. XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w ogólnopolskim badaniu EWD prezentuje się powyżej średnich wyników egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w kraju, województwie i w powiecie.

Niewiele szkół w Lublinie może poszczycić się takim osiągnięciem!

Wskaźniki EWD