Klasy drugie po gimnazjum

Klasa 2 AG – BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO wychowawca: Marzena Dudek

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, geografia
Przedmioty uzupełniające:
przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, techniki samoobrony, podstawy ratownictwa

Klasa 2 BG – BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO wychowawca: Magdalena Bucoń

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uzupełniające:przysposobienie wojskowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, podstawy ratownictwa, techniki samoobrony

Klasa 2 CG – MUNDUROWA ze specjalnością OBRONA TERYTORIALNA wychowawca: Wojciech Bielecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie, język angielski

Klasa 2 CG – WOJSKOWA wychowawca: Wojciech Bielecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, język angielski

z życia klas:

Już z honorowym stopniem kadeta

Narodowe Czytanie 2020
Rok szkolny 2019/2020