Konkurs filmowo-historyczny „Mistrz i uczeń-wychowanie w II RP”

Projekt składa się z dwóch etapów:
I etap – napisanie, opartej na źródłach historycznych, pracy o wybranym bohaterze
II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostaną zaproszeni laureaci I etapu – autorzy najlepszych projektów.

Opis I etapu
Opis II etapu
Finał projektu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Zależy nam na tym, by uczestnicy:

  • odnaleźli postaci i wartości ważne dla idei wychowawczych II RP,
  • wzmocnili swoją identyfikację ze środowiskiem lokalnym,
  • docenili rolę przykładu własnego w kształtowaniu postaw młodych ludzi,
  • dotarli do wspomnień uczestników wydarzeń, miejsc związanych ze szkołami, organizacjami wychowawczymi II RP, relacji świadków, materiałów archiwalnych itp.,
  • poszerzyli wiedzę o przeszłości swojego regionu i kraju, uświadomili sobie, jak ważna jest rola wychowania i edukacji w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu.

Udział w projekcie pozwoli uczniom na kształcenie:

  • umiejętności docierania do rozmaitych źródeł wiedzy (relacji, archiwów, dokumentów, miejsc działalności),
  • umiejętności interpretacji zdobytych wiadomości, myślenia przyczynowo – skutkowego, selekcji faktografii i opracowania syntezy – słowem zastosowania warsztatu historycznego,
  • umiejętności zdefiniowania i zastosowania różnych form pisarskich,umiejętności pracy ze źródłem,
  • umiejętności tworzenia etiudy filmowej.

Harmonogram projektu:
15 marca 2013 r. – terminarz zgłoszeń- przesłanie do organizatora kwestionariusza zgłoszeniowego z krótkim opisem i uzasadnieniem wybranego tematu
Kwestionariusz do pobrania
17 maja 2013 r. – termin nadsyłania prac
14 czerwca 2013 r. – podsumowanie I etapu projektu
Lipiec – październik 2013 r. – warsztaty filmowe i realizacja etiudy
Listopad 2013 – prezentacja etiud

Regulamin do pobrania tutaj
kwestionariusz_zgłoszeniowy