III edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”

Już trzeci rok z rzędu społeczność naszej szkoły integruje się we wspólnym dziele przygotowania Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”. Skupienie się na kulturze wysokiej czyni nas lepszymi ludźmi. Fakt, że docieramy z naszą inicjatywą do uczniów i nauczycieli z całej Polski, daje pewność, że uczestniczymy w ważnym i wartościowym wydarzeniu. Sławienie wielkiego dzieła Fryderyka Chopina jest dla nas zaszczytem.

Poniżej zamieszczamy program oraz regulamin tegorocznej edycji konkursu.

Program Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego

Regulamin konkursu