Konkurs o indeks z wiedzy o integracji europejskiej – Instytut Europeistyki KUL