Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” adresowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na kategorie wiekowe. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania.
Szczegółowe informacje o konkursie u nauczycieli: p. J. Kociuba oraz na stronie http://alchemik.suwikr.pl/alchemik/