Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Kulturze „Kalejdoskop” adresowany jest do uczniów gimnazjów i wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na kategorie wiekowe.. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania.
Szczegółowe informacje o konkursie u nauczycieli:  D. Rał,   M. Kasprzak
oraz na stronie http://kalejdoskop.suwikr.pl/kalejdoskop/