Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej 2012/2013

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej 2012/2013 organizowanej przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Oprócz zdobycia ciekawej wiedzy 
uczestnicy mają szansę zdobyć atrakcyjne nagrody oraz mogą zdobyć 
uprawnienia do zwolnienia z postępowań rekrutacyjnych na wybranych 
polskich uczelniach publicznych (zasady przyjmowania laureatów i 
finalistów naszej Olimpiady określają wewnętrzne regulacje danej 
uczelni, więcej informacji znajduje się także na stronie Olimpiady).

Strona WWW olimpiady znajduje się pod adresem:

http://www.kul.pl/terminarz-olimpiady,13878.html

Znajdą tam Państwo szczegółowy zakres programowy obecnej edycji 
Olimpiady 2012/2013, regulamin Olimpiady, który określa zasady 
uczestnictwa i korzyści oraz nagrody uczestników Etapu Finałowego(Zawody 
Centralne) Olimpiady.

ZGŁOSZENIA NA OLIMPIADĘ:

na internetowej stronie WWW Olimpiady(adres powyżej) od 1 września 
zamieściliśmy formularz zgłoszeniowy na Zawody Szkolne(etap I) dla szkół 
ponadgimnazjalnych wraz z informacjami jak należy dokonywać zgłoszeń 
oraz z informacjami na temat zgłaszania szkoły. Formularz zgłoszeniowy 
jest także załącznikiem tej wiadomości.

Jedynie zgłoszenia, które wpłyną do na nasz adres między 1 wrześniem, a 
5 października 2012 r. będą przyjmowane, jeśli zgłoszenie wpłynie po 
terminie decydować będzie data stempla pocztowego - jednak nie 
późniejsza niż 5 października 2012 r.

Dlatego też przypominamy Państwu o możliwości zgłoszenia jeśli jeszcze 
takowego nie wysłano z Państwa szkoły.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie papierowej - pocztą 
tradycyjną na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Koordynacji Programów Europejskich
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej 2012/2013.

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenia e-mailowe, przesłane faksem, bądź 
w innej formie niż określona powyżej(poczta tradycyjna) nie będą 
uwzględniane.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

-- 
z wyrazami szacunku
i w imieniu organizatorów:
mgr Piotr Siemaszko

Kierownik ds. Organizacji Olimpiady

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tel.: (81) 445 41 66
Fax:  (81) 445 41 65
e-mail olimpiada@kul.pl; piotrek1@kul.pl