VII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny 2012/2013

VII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny 2012/2013
 
Organizator Olimpiady
KOMITET GŁÓWNY
OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE
dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca
Natalia Falarz – sekretarz
Członkowie:
dr Anna Jarmołowska (Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański)
dr Emilia Mazurek (Studium Nauk Humanistycznych, Politechnika Wrocławska)
mgr Joanna Szymańska (Studium Nauk Humanistycznych, Politechnika Wrocławska)
mgr Ewa Kiełek-Rataj (Nauki o rodzinie, Psychologia)
Studenci KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW NAUK O RODZINIE, Uniwersytet Opolski
Celem Olimpiady, którą organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, jest kształtowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pozytywnej postawy wobec małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa oraz rozbudzenie u młodzieży zainteresowania tematyką dotyczącą różnorodnych aspektów przemian rodziny we współczesnym świecie, pogłębienie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, pełnieniem ról małżeńskich, rodzicielskich, etapami rozwoju rodziny, problemami i zagrożeniami, ale także możliwościami rozwoju, jakie stwarza życie w rodzinie.