„A Matter of Choices”

Nasz kolejny projekt Comenius, realizowany w latach 2013/15 nosi tytuł: „A Matter of Choices”.
Obok naszej szkoły w projekcie uczestniczą partnerzy z Austrii, Belgii, Danii, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Szkocji i Turcji. W trakcie realizacji projektu odbywają się wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Podczas wyjazdów prezentowane są produkty (prezentacje multimedialne, filmy), omawiane działania, które odbywają się między wyjazdami we wszystkich szkołach.
Nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami, prowadzą lekcje, poznają systemy edukacji innych krajów. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w szkole zagranicznych partnerów i mieszkają u rodzin swoich zagranicznych kolegów. Każda wizyta to bogactwo wiedzy na temat kultury, obyczajów i tradycji wielu europejskich krajów.
Ponieważ językiem roboczym projektu jest język angielski, uczniowie biorący w nim udział doskonalą swoje umiejętności językowe, ćwiczą także umiejętności informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, fotograficzne. Poszerzają swoją wiedzę z historii, psychologii, socjologii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Każdy z naszych projektów to prawdziwa przygoda, zabawa i nauka dla wszystkich uczestników.

Produkty projektu

Projekt Comenius – Belgia – 25 IV – 02 V 2015r. – cz.1

Projekt Comenius – Belgia – 25 IV – 02 V 2015r. – cz.2

Projekt Comenius – Belgia – 25 IV – 02 V 2015r. – cz.3

Projekt Comenius – Szkocja – 8 – 13 III 2015r.

Projekt Comenius – Dania 4 – 10 V 2014r. – cz. 1.

Projekt Comenius – Dania 4 – 10 V 2014r. – cz. 2.

Projekt Comenius – Dania 4 – 10 V 2014r. – cz. 3.

Projekt Comenius – Dania 4 – 10 V 2014r. – cz. 4.

Projekt Comenius – Turcja 10 – 15 III 2014r. – cz. 1.

Projekt Comenius – Turcja 10 – 15 III 2014r. – cz. 2.

Projekt Comenius – Turcja 10 – 15 III 2014r. – cz. 3.

Anty-Bullying

Projekt Comenius – Rumunia 21-25 X 2013