Nasze klasy

Klasy pierwsze
Klasy drugie po gimnazjum
Klasy drugie po 8-letniej szkole podstawowej
Klasa 3 A – BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO wychowawca: Dominika Madyjewska
Klasa 3 B – MUNDUROWA ze specjalnością OBRONA TERYTORIALNA wychowawca: Elżbieta Błaziak
Klasa 3 B – WOJSKOWA wychowawca: Elżbieta Błaziak