Osiągnięcia 2013/2014

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Agnieszka Bronisz  2al

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Agnieszka Bronisz 2al
Adam Mazur  2al
Wojciech Łoś 3al
Mateusz Dobiecki 3ag

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Jakub Grabarczuk  2bg
 Mateusz Dobiecki  3ag

 

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu – I semestr r.szk. 2013/2014