Osiągnięcia 2014/2015

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Agnieszka Bronisz 3al

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Agnieszka Bronisz 3al
Adam Mazur 3al
Weronika Cichocka 1bg
Jakub Grabarczuk 3bg

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Agnieszka Bronisz 3al
Adam Mazur 3al
Robert Kołbun 3al
Patrycja Robak 2al
Jakub Grabarczuk 3bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTYFIKATY:

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

AMMBASADOR ŻYCZLIWOŚCI

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu w roku szk. 2014-15

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu – I semestr r. szk. 2014/2015