Partnerzy i nasi przyjaciele

Lubelskie Kuratorium Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Zespół Poradni nr 1 w Lublinie Specjalistyczna Poradnia Zawodowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VII Komisariat Policji

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW Zarząd Główny w Warszawie
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW Oddział w Lublinie
STOWARZYSZENIE ŚRODOWISKO BOROWICZAN – SYBIRAKÓW w Lublinie
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA”

2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
JEDNOSTKA STRZELECKA 2010 LUBLIN OSW

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W LUBLINIE

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE
Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

Dziekan Wydziału Chemii UMCS Lublinie
Zakład Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie

Parafia św. Wojciecha BM w Lublinie

Biblio – Biblioteka Multimedialna w Lublinie Filia nr 32 Miejskiej Bibilioteki Publicznej w Lublinie
Lubelskie Centrum Wolontariatu
Teatr NN
Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych
Dom Pomocy Społecznej „Betania”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Rada Dzielnicy Czuby Północne
Rada Dzielnicy Czuby Południowe
Rada Osiedla Łęgi
Rada Osiedla Błonie
Dom Kultury Łęgi

Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 57 w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie

Uczniowski klub Sportowy „Widok”
Uczniowski klub Sportowy „Sobieski 46”