Partnerzy i nasi przyjaciele

Lubelskie Kuratorium Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Zespół Poradni nr 1 w Lublinie Specjalistyczna Poradnia Zawodowa
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VII Komisariat Policji
Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW Zarząd Główny w Warszawie
ZWIĄZEK SYBIRAKÓW Oddział w Lublinie
STOWARZYSZENIE ŚRODOWISKO BOROWICZAN – SYBIRAKÓW w Lublinie

2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
JEDNOSTKA STRZELECKA 2010 LUBLIN OSW

Dom Pomocy Społecznej „Betania”

Biblio – Biblioteka Multimedialna w Lublinie Filia nr 32 Miejskiej Bibiloteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lubelskie Centrum Wolontariatu

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
Teatr NN
Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Rada Dzielnicy Czuby Północne
Rada Dzielnicy Czuby Południowe
Rada Osiedla Łęgi
Rada Osiedla Błonie
Dom Kultury Łęgi

Parafia św. Wojciecha

Uczniowski klub Sportowy „Widok”
Uczniowski klub Sportowy „Sobieski 46”

Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Szkołą Podstawowa nr 57 w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Dziekanat Wydziału Chemii UMCS Lublinie
Zakład Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie

Wydawnictwa Szkolne: WSiP i Nowa Era