Partnerzy i nasi przyjaciele

Lubelskie Kuratorium Oświaty
Prezydent Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VII Komisariat Policji
Komenda Miejska Policji

Związek Sybiraków Oddział w Lublinie

Dom Pomocy Społecznej „Betania”
Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Domostwo Amigoniańskie

Biblio – Biblioteka Multimedialna w Lublinie Filia nr 32 Miejskiej Bibiloteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lubelskie Centrum Wolontariatu
Związek Strzelecki „STRZELEC” OSW

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
Teatr NN
Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Rada Dzielnicy Czuby Północne
Rada Dzielnicy Czuby Południowe
Rada Osiedla Łęgi
Rada Osiedla Błonie
Dom Kultury Łęgi

Parafia św. Wojciecha

Uczniowski klub Sportowy „Widok”
Uczniowski klub Sportowy „Sobieski 46”

Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie
Gimnazjum nr 7 w Lublinie
Gimnazjum nr 9 w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
IX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
Dziekanat Wydziału Chemii UMCS Lublinie
Zakład Dydaktyki Chemii UMCS w Lublinie

Wydawnictwa Szkolne: WSiP i Nowa Era

CampiSportivi – Lubelska Akademia Sportu