Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  1. Magdalena Multańska (3B) – przewodnicząca
  2. Anna Wilczek-Kapica (2CP) – wiceprzewodnicząca
  3. Anna Listos (2CG) – sekretarz
  4. Małgorzata Tarkowska (3A) – członek
  5. Urszula Gawrylak (2AG) – członek

Komisja rewizyjna:

  1. Monika Dziurzyńska-Wójtowicz (2BG)
  2. Danuta Lato (1 A)