Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

  1. Elżbieta Paździor-Słabek (4BP) – przewodnicząca
  2. Joanna Jagiełło (1B) – wiceprzewodnicząca
  3. Tomasz Pyłypczuk (2A) – sekretarz
  4. Justyna Kamińska (1A) – członek
  5. Katarzyna Kowalczyk (1F) członek

Komisja rewizyjna:

  1. Anna Wilczek-Kapica (4CP)
  2. Marlena Plewko-Makowska (1C)
  3. Michał Wójtowicz (1G)