Rodzice

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  1. Beata Kamińska – przewodniczący
  2. Katarzyna Michalczuk – wiceprzewodnicząca
  3. Beata Rokicka – sekretarz
  4. Maria Sosnowska-Mazurek

Komisja rewizyjna:

  1. Hanna Poniatowska
  2. Danuta Kokowicz

KONTO RADY RODZICÓW

KREDYT BANK S.A.
Filia nr 5 w Lublinie
ul. Jutrzenki 24
20-538 Lublin

nr  82 1500 1520 1215 2004 6751 0000