Samorząd Uczniowski rok szkolny 2012/2013

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie:

Mateusz Kosik kl. III a L – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Dawid kowalczyk kl. I a L – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Wojciech Łoś kl. II a L – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Mateusz Więckowski kl. III b L – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Ewa Goś
Jarosław Pietrak