Samorząd Uczniowski rok szkolny 2014/2015

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Ucznoiwskiego razem z opiekunami

Dawid Kowalczyk kl. 3al – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Patrycja Robak kl. 2al – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Krzysztof Sieńko kl. 3ag – Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Pizior kl. 2bl – Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Izabela Kupińska kl. 3al – Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Bucoń
Jarosław Pietrak