Samorząd Uczniowski rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

Przewodniczący: Jakub Zawiślak 1al,
Wiceprzewodnicząca: Maja Kłos 2bl,
Magdalena Sito 3ag,
Sekretarz: Dorota Dziuba 1bl,
Skarbnik: Milena Wójcik 2al.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Wojciech Bielecki
Andrzej Grochowski

Samorząd Uczniowski rok szkolny 2017/2018
Samorząd Uczniowski rok szkolny 2016/2017
Samorząd Uczniowski rok szkolny 2015/2016
Samorząd Uczniowski rok szkolny 2014/2015
Samorząd Uczniowski rok szkolny 2013/2014
Samorząd Uczniowski rok szkolny 2012/2013