Samorząd Uczniowski rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego

Nowak Julia – kl II AG

Zastępca Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego

Wielgus Wiktoria – kl I CG

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

Malaca Natalia – kl III AG

Wójcik Milena – kl III AG

Grobelny Adrian – Kl III BG

Musiedlak Nikola – kl II BG

Księski Mateusz – kl I CP

Przedstawiciel do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Zawiślak Jakub – kl II A

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Wojciech Bielecki
Andrzej Grochowski