Deklaracja współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum Wolontariatu a Zespołem Szkół nr 10 w Lublinie