Koła zainteresowań i konsultacje

Lp Przedmiot Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel
1 Koło gitarowe Poniedziałek

Czwartek

15.15 – 15.45

15.00 – 15.30

Izabela Łukasik
2 Konsultacje Piątek 18.00.18.45 Agnieszka Bajda
3 Konsultacje Wtorek 13.30-14.30 Sławomir Góźdź
4 Konsultacje Czwartek 8.00 – 8.45 Przemysław Bernatek
5 Konsultacje Poniedziałek 17.00 – 17.45 Marzena Dudek
6 Konsultacje Czwartek 10.00 – 10.30 Bożena Żeleźnik
7 Indywidualne zajęcia rewalidacyjne Karolina Skorynkiewicz