Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do matury dla liceum w roku szkolnym 2016/2017

Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 Ustawy KN prowadzone przez nauczycieli w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie

Lp Przedmiot Klasy Dzień tygodnia Godzina Sala Nauczyciel Typ zajęć
1 Język polski 3bl  Piątek  8.00-8.50  48 Małgorzata Gąszczyk przygot. do egzaminu matur.
2 Język polski 3al Poniedziałek  13.10-13.55 38 Joanna Łoś
przygot. do egzaminu matur.
3 Język angielski 3bl Czwartek 8.00-8.45 41 Elżbieta Błaziak
zdw.
4 Język angielski 3al  Środa  13.20-14.05  41  Magdalena Bucoń przygot. do egzaminu matur.
5 Język angielski 1al Poniedziałek 13.20-14.05 41 Magdalena Bucoń zdw.
6 Język niemiecki 3al, 3bl Czwartek 14.10-14.55 34 Alicja Trzaska
przygot. do egzaminu matur.
7 Język hiszpański Czwartek 14.10-14.55  13 Aleksandra Moroziewicz zdw
8 Historia  3al, 3bl Poniedziałek 14.10-14.55 26 Dariusz Rał przygot. do egzaminu matur.
9 Matematyka 3al  Wtorek  13.20-14.05 24 Jarosław Pietrak przygot. do egzaminu matur.
10 Matematyka 2al  Wtorek  14.10-14.55 24 Jarosław Pietrak przygot. do egzaminu matur.
11 Matematyka  3bl  Poniedziałek  13.10-14.00 57 Urszula Kasprzak przygot. do egzaminu matur.
12 Geografia 3al Czwartek 14.10-14.55 32 Iwona Tomkowicz przygot. do egzaminu matur.
13 Chemia  1al Wtorek 15.00-15.30 43 Jolanta Kociuba zdw i przygot. do egzaminu matur.
14 WOS 3al,3bl Poniedziałek 14.10-14.55 26 Dariusz Rał
przygot. do egzaminu matur.
15 Biologia  3al Piątek 14.55-16.30 30 Agnieszka Kornat przygot. do egzaminu matur.
16 Klub Przyjaciół  Biblioteki Środa 14.00-15.00 16 Dorota Świetlicka-Cenkała