Zajęcia wspomagające wszechstronny rozwój ucznia w liceum w roku szkolnym 2022/2023

Przedmiot Klasy Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel Typ zajęć
Język angielski 2a Środa 8.00-8.45 Elżbieta Błaziak zajęcia wspomagające rozwój ucznia
język angielski 2a/4ap Wtorek 9.40, s. 42 Monika Majewska przygotowanie do matury
Matematyka 1f Wtorek 13.20-14.05 Przemysław Bernatek zajęcia wspomagające rozwój ucznia
Matematyka 4ap Środa 8.00-8.45 Przemysław Bernatek przygotowanie do matury
Matematyka 2a Czwartek 8.00-8.45 Przemysław Bernatek przygotowanie do matury
Matematyka kl. 3 i 4 Czwartek 14.10-14.55  Przemysław Bernatek zajęcia wspomagające rozwój ucznia
Biologia kl. 4 Czwartek  14.10-14.55 Ewa Romaniuk przygotowanie do matury
Matematyka chętni uczniowie Środa 15.00-15.45 Kamila Różycka zajęcia wspomagające rozwój ucznia
Chemia chętni uczniowie

Poniedz.

Wtorek

16.35-17.05

14.10-14.40

Jolanta Kociuba zajęcia wspomagające rozwój ucznia
Wiedza o społeczeństwie 4ap Wtorek 14.10-14.55 Marzena Dudek przygotowanie do matury
Język niemiecki   Piątek 13.20-14.05 Elżbieta Ciesielska przygotowanie do matury
Język hiszpański   Środa 14.10-14.55 Aleksandra Moroziewicz przygotowanie do matury
Matematyka 4cp Czwartek 8.50-9.35 Anna Jezierska przygotowanie do matury