Zawsze Razem

Cele stowarzyszenia :

Stowarzyszenie ZAWSZE RAZEM prowadzi działalność na rzecz XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie poprzez
Podejmowanie zadań w zakresie:

A) Organizowania, rozwijania oraz wspierania finansowego, rzeczowego i ideowego edukacji uczniów,
B)Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
C)Motywowania uczniów szczególnie uzdolnionych do rozwoju ich
Talentów,
D)Promowania i kształtowania pozytywnego wizerunku XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
E)Popularyzowanie historii, tradycji i osiągnięć XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz dorobku jej wychowanków,
F)Pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i gospodarczych XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie,
G)Podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
H)Integrowania środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów i Absolwentów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

 

Dane stowarzyszenia :

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE
ZAWSZE RAZEM
20-543 Lublin
ul. Biedronki 13

e-mail : zawszerazem.lo27@gmail.com


Konto stowarzyszenia :
BNP Paribas Bank Polska Oddział w Lublinie
77 1600 1462 1820 1504 1000 0001

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000782878
REGON: 383151908
NIP: 712-33-85-811

ZARZĄD:
Prezes: Małgorzata Gąszczyk
Sekretarz: Marzena Dudek
Skarbnik: Jolanta Kociuba

KOMISJA REWIZYJNA:
Członkowie: Izabela Łukasik, Iwona Tomkowicz, Irena Zdeb-Komorowicz